Copyright

Innehållet är skyddat av upphovsrättslagen

Uppgifterna som finns på Snörapporten är skyddade av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras utan tillstånd av SLAO. Detta grundar sig bl a i att sakligheten i sammanställningen av skidanläggningarnas snö- och väderleksuppgifter samt lavinrisker endast kan garanteras av SLAO.

Tillstånd för publicering av dessa uppgifter genom annan aktör kan endast lämnas av SLAO, Svenska Liftanläggningars Organisation. Läs mer här.

Otillåten publicering kommer att beivras.